Poskytované služby:

 

- vložkovanie komínov

- frézovanie komínov

- montáž komínov a prípojov

- kontrola a čistenie komínov

- kolaudácie na novostavby

- revízie komínov

- čistenie spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá

- odborné poradenstvo a konzultácie pri výstavbe komínov

- posudzovanie projektov komínových telies a dymovodov

História komína

Najstarším zariadením na odvod dymu von z domu bol tzv. dymník odvádzajúci dym do podkrovného priestoru. Okolo 15.storočia sa objavujú komíny siahajúce až nad samotnú strechu a odvádzajúce tak dym úplne mimo dom. Prvé komíny boli drevené či hlinito-drevené, v priebehu 17-18....

>>> viac TU <<<

Lehoty čistenia komína

Za nedodržanie lehôt a zanedbanie čistenia komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu.V záujme zistenia nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb je potrebné im venovať patričnú pozornosť. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z.

>>> viac TU <<<

Frézovanie komína

 Vykonávame frézovanie a následné vložkovanie komínov  po celom Slovensku. Je to efektívny spôsob ako zrekonštruovať starý komín. Frézovaním a následným vyvložkovaním komína nerezovými komínovými vložkami docielite zlepšenie ťahu komína, odstránenie zápachu a mokvania komína.

>>> viac TU <<<