Poskytované služby:

 

- vložkovanie komínov

- frézovanie komínov

- montáž komínov a prípojov

- kontrola a čistenie komínov

- kolaudácie na novostavby

- revízie komínov

- čistenie spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá

- odborné poradenstvo a konzultácie pri výstavbe komínov

- posudzovanie projektov komínových telies a dymovodov

Frézovanie komínov vykonávame po celom území Slovenska.

Ponúkame Vám frézovanie a následné vložkovanie komínov po celom území Slovenska. Je to efektívny spôsob ako zrekonštruovať starý komín. Frézovaním a následným vyvložkovaním komína nerezovými komínovými vložkami docielite zlepšenie ťahu komína, odstránenie zápachu a mokvania komína.

Čo je vlastne frézovanie komínov a čo Vám prinesie ?

Frézovanie komína je jednoducho povedané zväčšenie komínového prieduchu. Je to najefektívnejší spôsob, ako zrekonštruovať starý komín nakoľko zbúranie starého a následne výstavba nového komína je finančne veľmi náročná.

Starý komín môže byť nebezpečný

Komín je dôležitou súčasťou stavby a preto je nevyhnutné venovať mu maximálnu pozornosť. Neudržiavanie komína môže viesť k zapáleniu sadzí v komíne a následnému požiaru. Ochráňte svoj dom pred požiarom. Vďaka frézovaniu komína sa vyhnete práve takejto katastrofe.

Frézovanie  komína je rýchlejšie  a lacnejšie

Frézovanie komína je rýchlejšia operácia ako zbúrať existujúce komínové teleso a postavenia nového. Na viac pri použití vhodných materiálov pre vložkovanie získa zákazník rovnakú záruku, ako u nového komína. Frézovanie jedného komína a následne jeho vyvložkovanie trvá vo väčšine prípadov jeden deň, a prakticky neobmedzuje chod objektu, čo uvíta každý majiteľ rodinného domu, chaty, alebo obytného domu.

Cena kompletnej úpravy aj z vyvložkovaním dosahuje úsporu 25-40% nákladov na zbúranie existujúceho a postavenie nového komínového telesa, a nevyžaduje zložitú administratívu, ako je stavebné povolenie

Čo dokáže fréza vyfrézovať?

Minimálny prierez komína ktorý môžeme frézovať je 100 mm a frézujeme až po priemery 12až po24cm. Frézujeme všetky typy komínov: tehlové, šamotové, keramické, betónové, kruhového, štvorcového a obdĺžnikového tvaru. Frézujeme 1/3 z kom. telesa.V prípade dvojprieduchových a viac je možné frézovať iba každý druhý prieduch.


Kedy je potreba vyfrézovania komínového telesa?

 • Malá dimenzia pôvodného kom. telesa
 • Prasknutie pôvodnej vložky a jej porušenie
 • V prípade ne celistvosti kom. plášťa
 • Veľké vnútorné znečistenie usadeninami, keď nie je možnosť komín vyč·    istiť
 • Poškodenie nadstrešneho plášťa-potreba rekonštrukcie
 • Výmena za iný druh vykurovacieho telesa
 • Odstránenie nepresnosti vnútri komína pre potreby vložkovania
 • Výhody už takto upraveného kom. telesa.
 • Zlepšenie ťahových podmienok
 • Lepšia údržba a čistenie po následnom vyvložkovaní nerezovou rúrou
 • Vyfrézovanie a vyvložkovanie kom. telesa za bežného chodu domácnosti
 • Odstránenie dechtu a zápachu z prasknutej pôvodnej vložky ktorá presakuje na plášť komína
 • Omnoho rýchlejšia obnova kom. systému ako celku oproti výstavbe nového kom. telesa