Poskytované služby:

 

- vložkovanie komínov

- frézovanie komínov

- montáž komínov a prípojov

- kontrola a čistenie komínov

- kolaudácie na novostavby

- revízie komínov

- čistenie spotrebičov na tuhé a kvapalné palivá

- odborné poradenstvo a konzultácie pri výstavbe komínov

- posudzovanie projektov komínových telies a dymovodov