Super komín s.r.o.

IČO: 46 532 501

Železničiarov 1915/46
026 01 Dolný Kubín

Silvester Slosarčík
člen Komory Kominárov Slovenska

0905 434 276
silvester.slosarcik@kominarstvo.net

 

Kontaktný formulár