História komína

19.09.2012 09:12

 

Najstarším zariadením na odvod dymu von z domu bol tzv. dymník odvádzajúci dym do podkrovného priestoru. Okolo 15.storočia sa objavujú komíny siahajúce až nad samotnú strechu a odvádzajúce tak dym úplne mimo dom. Prvé komíny boli drevené či hlinito-drevené, v priebehu 17-18. storočia sa hlavne pod tlakom protipožiarnych predpisov prechádzalo na komíny muriované. Ich prieduchy už boli zvedené až k zemi a využívali tak na odvod dymu umelý ťah.

 

Funkcie komínu

Komín je v najväčšej miere využívaný na odvod spalín z objektov. Napájajú sa teda naň kachle, pece, krby alebo kotle, u ktorých funguje ako jednoduché vzduchové čerpadlo. Horúce spaliny v komíne majú nižšiu hustotu než vzduch okolo, stúpajú preto komínom hore a na ich miesto je nasávaný čerstvý vzduch. Tlaku, ktorý ženie vzduch komínom, sa hovorí ťah komína. Ten je závislý výške komína a pomere vnútorného priemeru k objemu spalín. Preto sú v priemyselných prevádzkach stavané vysoké komíny. Zvislý otvor v komíne sa nazýva:prieduch Vodorovný otvor(napájanie dymovodov s kotla,pece a pod.) sa nazýva: sopúch Každý komín musí mať vymetaci a vyberaci otvor,pri novších typoch(plynové kúrenie) otvor na odvod kondenzátu. Komín môže slúžiť aj ako súčasť ventilácie budovy. Ťah je vyvolávaný vzduchom ohriatym vo vnútri budovy.

Ak nie je možné stavať vysoký komín, alebo má komín odvádzať studené plyny, sú montované zariadenia pre umelý ťah. Príkladom môže byť ventilátor.

 

Zaujímavosti

Najvyšší komín v Európe je v Slovinsku ako súčasť tepelnej elektrárne Trbovlje a meria 360 metrov. Najvyšší komín na svete je súčasťou tepelnej elektrárne Ekibastuz GRES-2 v Kazachstane, ktorý je vysoký 419,7 metrov.