História komína

Najstarším zariadením na odvod dymu von z domu bol tzv. dymník odvádzajúci dym do podkrovného priestoru. Okolo 15.storočia sa objavujú komíny siahajúce až nad samotnú strechu a odvádzajúce tak dym úplne mimo dom. Prvé komíny boli drevené či hlinito-drevené, v priebehu 17-18....

>>> čítajte viac TU <<<

Lehoty čistenia komína

V zimnom období užívateľ rodinného domu alebo inej stavby intenzívnejšie využíva komíny. V záujme zistenia nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb je potrebné im venovať patričnú pozornosť. Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z....

>>> čítajte viac TU <<<